TST ไป่หยุนเปียน

白云边

TST ไป่หยุนเปียน 白云边 หรือในนามบริษัทไทย-ชิโน จื่อหาง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นบริษัทนำเข้าสินค้าประเภท สุรา,ยาสูบ บริษัทแต่งตั้งเมื่อ วันที่4เดือน เมษายน 2564 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 55/121 พฤกษา วิลเลจ 40 หมู่ 12 ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย ช่องทางการติดต่อ 0964969903